• Gondoskodjon gyermekéről!

  A Babakötvénnyel jelentős kezdőtőkét biztosíthat gyermeke számára. A kötvény a futamidő lejárata után akár pár évnyi tandíjat vagy egy kisebb lakás vásárlásakor az önrészt is fedezheti. Tudjon meg többet a konstrukcióról!

  Megnézem
 • Milyen hozammal számolhatok?

  Mindenkiben jogosan merül fel a kérdés, milyen végső összegre számíthat, ha megköti gyermeke számára a Babakötvényt. Kalkulátorunkkal most ezt könnyen kiszámolhatja!

  Kalkulátor
 • Kérdése van? Beszélgessünk!

  Keresse fel értékesítési pontjaink egyikét vagy írjon nekünk, ha kérdései lennének a Babakötvénnyel kapcsolatban.

  Elérhetőségek
 • Kövessen minket legfrissebb híreinkért!

  A Babakötvény már a Facebookon is jelen van. Csatlakozzon közösségünkhöz, értesüljön a legfrissebb hírekről és információkról!

  Tovább

Miért jó?

Nem túlzás kijelenteni, hogy minden szülő számára a gyermek az első. A Babakötvény és Kincstári Start-értékpapírszámla konstrukcióval Ön folyamatosan gondoskodhat arról, hogy gyermeke egy biztos pénzügyi alappal kezdje meg felnőtt életét. A kötvény akár már kisösszegű rendszeres havi befizetés mellett, magas éves hozammal és állami támogatással biztosítja a kezdőtőkét.

Minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek és 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek számára az állam 42 500 forint életkezdési támogatást ad, amit egy minimális, az infláció mértével megegyező kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, és ott Babakötvényben kamatozzon, Start-értékpapírszámlát kell nyitni a Magyar Államkincstárban.

A számlát a gyermek szülein túl más közeli hozzátartozója, vagy más törvényes képviselője, valamint 16. életévét betöltött gyermek maga is megnyithatja. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok listáját innen tudja letölteni.

Az ügymenet meggyorsítható úgy, hogy a személyes ügyintézés előtt a Magyar Államkincstár WebKincstár aloldalán kitölti az ügyfél regisztrációt. A személyes ügyintézés során időt takaríthat meg azzal, ha igénybe veszi a Kincstár online időpont-foglalási szolgáltatását!

42 500 Ft
induló összeg

akár
5,8%
éves kamat

akár
2 millió
forint
megtakarítás

+10%
(max. 6 000 Ft)
állami támogatás

Kalkulátor

A Babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a befizetett összegnek megfelelő mennyiségű Babakötvényt a Kincstár azonnal jóváírja a Start-értékpapírszámlán. A befizetett összeget a Kincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatszámú Babakötvénybe fekteti. Tudja meg Ön is, hogy mekkora lejáratkori megtakarítással számolhat, ha most vásárolja meg gyermeke számára a Babakötvényt!

1 000 Ft
5 000 Ft
30 000 Ft

Becsült összeg*: -

*A lejáratkor várhatóan felvehető összeg. Minden évben 3% inflációt feltételezve és 3% kamatfelárral, valamint a legfeljebb 10%, maximum 6 000 Ft állami támogatással is számolva. A számított lejáratkori megtakarítási összeg tájékoztató jellegű, nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak.

Hasznos információk

Hol lehet megvásárolni a Babakötvényt?

A Magyar Államkincstár fiókhálózatában.

Hol tartják nyilván a 42 500 Ft-os életkezdési támogatást?

Egy letéti számlán a Magyar Államkincstárban, ahol csupán az infláció mértékével megegyezően kamatozik az összeg. A letéti számlára nem lehet egyéni befizetéseket kezdeményezni. Ahhoz, hogy ez a kezdő összeg (életkezdési támogatás) növelhető legyen, meg kell nyitni a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlát. A letéti számlán található összeg kifizetését – a Kincstári Start-értékpapírszámlához hasonlóan – legkorábban a gyermek 18. életévének betöltését követően lehet kezdeményezni.

Hogyan kapcsolódik össze a Babakötvény és a Kincstári Start-értékpapírszámla?

A Babakötvény egy névre szóló állampapír, ezért csak értékpapírszámlán lehet tartani. Ennek neve Kincstári Start-értékpapírszámla és bármelyik kincstári értékesítési ponton nyitható. A gyermek hozzátartozója által megnyitott Kincstári Start-értékpapírszámlájára a Kincstár „átvezeti” a gyermeket megillető életkezdési támogatást a letéti számláról. Ezt az összeget a Kincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatszámú Babakötvénybe fekteti be a Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés aláírásával adott, Babakötvény vásárlására vonatkozó megbízás alapján.

Ha még nincs, hogyan lehet megnyitni a Kincstári Start-értékpapírszámlát?

A Magyar Államkincstárban a szülő, közeli hozzátartozó, vagy más törvényes képviselő, illetve a 16. életévét betöltött gyermek személyesen nyithatja meg a gyermek nevére szóló Start-értékpapírszámlát. A nyitáshoz szükségesek a gyermek személyes adatait tartalmazó iratok (név, adószám, lakcím) és azon szülő személyes adatai (születési dátum, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele), aki a családi pótlékot kapja, valamint szülői nyilatkozat arról, hogy a szülő a gyermek után jogosult családi pótlékra. Emellett a számlát nyitó személy adatai is szükségesek. Ha más hozzátartozó nyitja a számlát, akkor mindezeken túl szükséges egy szülői hozzájáruló nyilatkozat és a számlát nyitó személy családi kötődésről szóló nyilatkozat. (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/gyik/tartalom/4943/)

Csak újszülöttnek nyitható Start-értékpapírszámla és vásárolható Babakötvény?

Minden 18. évét be nem töltött gyermek részére nyitható Kincstári Start-értékpapírszámla, azonban születési év alapján két kategóriát különböztet meg a vonatkozó törvény (a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény) mind a belföldi, mind a külföldi gyermekek esetében:

 1. a 2006. január 1. napja előtt született Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermek számára, továbbá a 2017. július 1. előtt született külföldön élő magyar állampolgárságú vagy úgynevezett Magyar Igazolvánnyal rendelkező gyermek számára nem jár alanyi jogon az életkezdési támogatás. Ebben az esetben a Start-értékpapírszámla megnyitásakor 25 000 Ft-ot kell befizetni, melyet – és ezt követően az összes további befizetést – csak Babakötvénybe lehet befektetni;
 2. a 2005. december 31. után született Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermek, továbbá a 2017. június 30. után született külföldön élő magyar állampolgárságú vagy úgynevezett Magyar Igazolvánnyal rendelkező gyermek nevére nyitott Start-értékpapírszámlára a Kincstár automatikusan átvezeti és Babakötvénybe fekteti a 42 500 Ft-os életkezdési támogatást a letéti számláról.

A számlanyitás abban az esetben lehetséges, ha a gyermeknek más számlavezetőnél (banknál) nincs Start-számlája, vagy annak megszüntetését, és ezzel egyidejűleg a Start-számla Kincstárba történő áthelyezését kezdeményezik. A Babakötvény első sorozata – 2032/S – kizárólag a 2014. január 31. napjáig született gyermek javára vásárolható. 2015. február 1-je után született gyermek Start-értékpapírszámláján automatikusan a születési évének megfelelő Babakötvényben történik meg a befizetések befektetése.

Mekkora összeg fizethető be évente a Kincstári Start-értékpapírszámlára?

A gyermek számlájára befizethető összeg nagysága nem korlátozott.

Mik a Babakötvény főbb jellemzői?
 • Alapcímlete 1,- Ft – vagyis bármilyen alacsony összeg befizethető a számlára.
 • Változó kamatozású állampapír: Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összegével egyenlő. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció százalékos mértékével (vagyis értékálló) és ezen felül garantál 3%-os kamatprémiumot.
 • Jelenleg 5,8% a Babakötvény éves kamata.
 • A Babakötvény lejárat után nem kamatozik tovább.
 • Kizárólag a Magyar Államkincstár fiókhálózatában vásárolható meg.
Milyen célokra fordítható a felvett lejáratkori összeg?

Az összeg felhasználása nincs előre meghatározva, konkrét célhoz nem kötött, illetve annak felhasználását nem kell igazolni.

Jár-e egyéb kedvezmény a Start-értékpapírszámlára történő befizetések után?

A szülők, hozzátartozók éves befizetéseinek mértéke után az állam további 10%-ot (de max. évi 6 000 Ft-ot) ír jóvá a gyermek Start-értékpapírszámlájára. A támogatástól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetén van eltérés, ebben az esetben ugyanis az állam az éves befizetések mértéke után 20%-ot (de max. évi 12.000,- Ft-ot) ír jóvá.

Mikor vehető fel a Kincstári Start-értékpapírszámlán nyilvántartott összeg?

A számláról kifizetést csak a gyermek 18. életévének betöltését követően lehet kérni, legkorábban a számla megnyitását követő harmadik év eltelte után, valamint a Babakötvény lejáratakor.
Példával illusztrálva: A számlatulajdonos gyermek a számlanyitás pillanatában tölti be a 16. életévét. A Kincstári Start-értékpapírszámla javára a gyermek 18. életévének betöltése napjáig kezdeményezhet befizetéseket. Ebben az esetben a számlán kezelt befektetésekhez legkorábban nem a gyermek 18. életévének betöltése napjától, hanem a számlanyitást követő harmadik évet követően férhet hozzá, azaz a gyermek 19. életévének betöltése napján.

A gyermek hány éves koráig lehet befizetni Start-értékpapírszámlára?

A befizetés a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig lehetséges.

Külföldön élő, magyar állampolgárságú gyermek részére nyitható Start-értékpapírszámla?

Igen, a 2017. június 30. napját követően született Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár vagy Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek részére, azonban az életkezdési támogatás összegét kérelem útján kell a törvényes képviselőnek igényelnie. Az igénylésre vonatkozó feltételeket a „Köldökzsinór program” tájékoztató tartalmazza. Külföldi gyermek a 2005. évi CLXXIV. törvényt (Fétám Tv.) módosító 2017. évi CXCIII. törvény alapján a Magyarország területén kívül élő:
a) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, 18. év alatti magyar állampolgár,
b) olyan nem magyar állampolgárságú, 18. évi alatti személy, aki „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik és az állampolgárságától megfosztással járna, ha felvenné a magyar állampolgárságot.

Hol köthetem meg?

Ez a tartalom a jelenlegi cookie beállításokkal nem érhető el.

A tartalom megjelenítéséhez kérjük, növelje meg Cookie beállításainak engedélyezési szintjét legalább a "Funkcionális cookie-k" szintre. Cookie beállítások megnyitása

Ha bejelentkezik a Webkincstárba, meggyorsíthatja a számlanyitás folyamatát.

Belépés a WebKincstárra

Dokumentumok

Összes dokumentum
Nyilvános ajánlattételek
Ismertetők
nyilvános ajánlattétel
Bababkötvény 2038/S
Általános információk és kibocsátói felhatalmazás
Letöltés »
ismertető
Bababkötvény 2038/S
Tájékoztató a forgalomba hozatal és forgalmazás feltételeiről
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
Babakötvény 2037/S
Általános információk és kibocsátói felhatalmazás
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
2036/S módosításról szóló közlemény 2017.12.21.
Módosítási közlemény
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
Babakötvény 2036/S
Általános információk és kibocsátói felhatalmazás
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
2035/S módosításról szóló közlemény 2017.12.21.
Módosítási közlemény
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
Babakötvény 2035/S
Általános információk és kibocsátói felhatalmazás
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
2034/S módosításról szóló közlemény 2017.12.21.
Módosítási közlemény
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
Babakötvény 2034/S
Általános információk és kibocsátói felhatalmazás
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
2033/S módosításról szóló közlemény 2017.12.21.
Módosítási közlemény
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
Babakötvény 2033/S
Általános információk
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
2032/S módosításról szóló közlemény 2017.12.21.
Módosítási közlemény
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
2032/S rábocsátásról szóló közlemény 2017.11.29.
Módosítási közlemény
Letöltés »
nyilvános ajánlattétel
Babakötvény 2032/S
Általános információk
Letöltés »
ismertető
Babakötvény 2037/S
Tájékoztató a forgalomba hozatal és forgalmazás feltételeiről
Letöltés »
ismertető
2032S 2033S 2034S 2035S 2036S Babakötvény Ismertető módosítása
Módosítási közlemény
Letöltés »
ismertető
Babakötvény 2036/S
Tájékoztató a forgalomba hozatal és forgalmazás feltételeiről
Letöltés »
ismertető
Babakötvény 2035/S
Tájékoztató a forgalomba hozatal és forgalmazás feltételeiről
Letöltés »
ismertető
Babakötvény 2034/S
Tájékoztató a forgalomba hozatal és forgalmazás feltételeiről
Letöltés »
ismertető
Babakötvény 2033/S
Tájékoztató a forgalomba hozatal és forgalmazás feltételeiről
Letöltés »
ismertető
Babakötvény 2032/S
Tájékoztató a forgalomba hozatal és forgalmazás feltételeiről
Letöltés »

További kérdése van?

Engedje meg, hogy segítsünk. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi adatok megadásával.