Impresszum

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-10-044549
e-mail: babakotveny@akk.hu