Impresszum

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1013 Budapest, Krisztina tér 2.
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-10-044549
e-mail: babakotveny@akk.hu